top of page

PRIVACY VERKLARING ATELIER ACÀN

1 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Atelier ACÀN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier ACÀN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Atelier ACÀN verstrekt. Atelier ACÀN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Uw IP-adres

2 WAAROM UW VERKOPER GEGEVENS NODIG HEEFT

Atelier ACÀN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Atelier ACÀN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

3 HOELANG UW VERKOPER GEGEVENS BEWAART

Atelier ACÀN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht van de Belgische Belastingdienst.

4 DELEN MET ANDEREN

Atelier ACÀN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Atelier ACÀN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atelier ACÀN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6 GOOGLE ANALITYCS

Atelier ACÀN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Atelier ACÀN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Atelier ACÀN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier ACÀN heeft hier geen invloed op.

Atelier ACÀN heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier ACÀN verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelieracan.be . Atelier ACÀN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8 BEVEILIGEN

Atelier ACÀN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atelier ACÀN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier ACÀN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Atelier ACÀN.

Atelier ACÀN is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Boerderijstraat 21, 9000 Gent
Inschrijvingsnummer handelsregister Kruispuntbank van Ondernemingen

E-mailadres: info@atelieracan.be
Telefoon: +32 470 82 38 37

bottom of page